dcsimg
Results 1 to 3 of 3

Thread: petanqueploegen samenstellen

 1. #1

  Thread Starter
  New Member
  Join Date
  Jun 2018
  Posts
  1

  petanqueploegen samenstellen

  Ik heb volgende vraag.
  In een tornooi worden 3 tot 5 rondes gespeeld.
  Nu is het zo dat de ploegen zo moeten samengesteld worden, dat spelers uit een team in de volgende rondes niet meer met elkaar mogen spelen of tegen elkaar mogen spelen
  Vb team 1 - team 2 ( 1-2-3 / 4-5-6) in ronde 1
  in ronde 2 mag het team niet zo zijn dat er dezelfde spelers in dezelfde ploeg zitten, dan spelers 1 2 - 3 niet tegen een team mogen spelen waarin speler 4 - 5 - 6 zit.

  Nu hadik gedacht om een lijst te maken met alle combinaties van 3 spelers uit N spelers

  1e ronde wordt integraal random getrokken
  maar daarna zou ik de combinaties eruithalen die reeds voorgekomen zijn
  voorbeeld ploeg 1 - 2 - 3 , de lijst aanpassen waar alle combinaties waarin 1 en 2 of 1 en 3 of 2 en 3 voorkomen en zo verder ....
  Zou iemand mij kunne helpen om dit in VB te gieten.

  Maar er is nog een ander klein probleem: het aantal spelers is niet altijd een veelvoud van 3 of 6 ( dus zou er een systeem moeten zijn die ook berekend om combinaties van ploegen van 3 en ploegen van 2 te maken.... dus het wordt een serieus monsterwerkje, als iemand mij op de juiste baan zou kunnen zetten zou ik al heel tevreden zijn.

 2. #2
  Super Moderator si_the_geek's Avatar
  Join Date
  Jul 2002
  Location
  Bristol, UK
  Posts
  40,522

  Re: petanqueploegen samenstellen

  Welcome to VBForums

  This is an English speaking site, please only post in English... use a service like Google Translate if you need to.
  Quote Originally Posted by Google translation of Post #1
  compose pineapple plows

  I have next question.
  In a tournament, 3 to 5 rounds are played.
  Now it is so that the teams have to be put together in such a way that players from a team can not play with each other or play against each other in the next rounds.
  Eg team 1 - team 2 (1-2-3 / 4-5-6) in round 1
  in round 2, the team is not allowed to have the same players in the same team, then players 1 2 - 3 are not allowed to play against a team in which player 4 - 5 - 6 is.

  Now I thought I would make a list with all combinations of 3 players from N players

  1st round is drawn integrally randomly
  but then I would pick out the combinations that have already happened
  example plow 1 - 2 - 3, adjust the list where all combinations in which 1 and 2 or 1 and 3 or 2 and 3 occur and so on ....
  Could someone help me to put this in VB.

  But there is another small problem: the number of players is not always a multiple of 3 or 6 (so there should be a system that also calculated to make combinations of teams of 3 and teams of 2 .... so it becomes a serious monster job, if someone could put me on the right job I would be very satisfied.

 3. #3
  eXtreme Programmer .paul.'s Avatar
  Join Date
  May 2007
  Location
  Chelmsford UK
  Posts
  21,992

  Re: petanqueploegen samenstellen

  It's not clear exactly where the variable numbers would be, or exactly how team mates and opposing members shouldn't be placed together in the next round...

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  Featured


Click Here to Expand Forum to Full Width